BODY JET

Protiv strujni podvodni masažeri – body jet služe za ugodnu masažu u vodi ili kao uređaj za plivanje u mestu. Isporučuju se kapaciteta od 25 m3/h do 75 m3/h. Mogu biti ugrađeni u zid bazena ili naknadno montirani sa spoljne strane bazena. Uključuju i isključuju se sa pneumatskim prekidacem iz bazena.